Wszystkie wiadomości

Q: What is diameter of temperature sensor please?

zapytał FordsVillage na 2022-04-20 05:49:42

Loneman I have two, both from different sources, and they both measure 4mm.

2022-04-20 06:55:35 Pomocny (2)
Zatwierdź
odpowiedzi (4)