Wszystkie wiadomości

Q: I want a broken this watch (thor 4 dual) strap warranty.

zapytał nguyenhuynhhoa1980 na 2020-05-05 10:42:32

Tex2002ans https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111 You should contact customer service as soon as possible.

2020-05-06 01:07:13 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: 我想买这个表带: zeblaze thor 4 dual.

zapytał nguyenhuynhhoa1980 na 2020-05-01 05:32:10

Rawson The strap of this watch cannot be removed.

2020-05-05 08:25:39 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: 我想买这个表带: thor 4 dual

zapytał nguyenhuynhhoa1980 na 2020-05-01 05:35:22

Jay The strap of this watch does not support disassembly, because it has an antenna on it.

2020-05-05 08:25:23 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: It is Thor 4 dual charging cable..??

zapytał MaHi16 na 2019-05-27 11:01:46

nguyenhuynhhoa1980 我想买这个表带: thor 4 dul

2020-05-01 05:32:59 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (2)

Q: it's 40cm, not 80cm max!!!

zapytał nguyenhuynhhoa1980 na 2020-01-18 08:03:12

wujiahui But the measurement range described is 2-80cm.

2020-01-18 11:51:31 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

yikkkk Bạn đang yêu cầu nó luôn hiển thị màn hình này? Đồng hồ tính năng này không có. Nếu bạn muốn nâng màn hình cánh tay tự động, nó nên được đặt trong APP, chức năng này cần có, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng để hỏi.

2019-07-30 10:21:19 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)