Wszystkie wiadomości

Q: can we connect a GTX 1070 Nvidia graphics card to it?

zapytał rohitraj3804 na 2018-02-25 12:48:33

Blue7x yes, compatible.

2018-02-25 09:13:47 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)