Wszystkie wiadomości

Q: does kbar compatible with PWM reciver like Flysky Fs-iA6???

zapytał javedhussain na 2017-12-04 10:52:15

mbrawanski_bang Is it a clone of Mikado V-bar or Just looks similar? Does it use Mikado software or it's own? I want to buy a legal product and want to know.

2020-02-15 06:05:19 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (9)
mbrawanski_bang 2019-07-30 13:44:53
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić:

mbrawanski_bang 2019-07-30 13:43:38
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić:

mbrawanski_bang 2019-07-30 13:43:08
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić:

mbrawanski_bang 2019-07-30 13:41:57
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić:

mbrawanski_bang 2018-09-21 11:39:00
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić:

mbrawanski_bang 2018-02-27 10:37:59
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić:

mbrawanski_bang 2018-02-25 11:24:14
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić:

mbrawanski_bang 2018-02-25 11:23:10
0
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić: