Wszystkie wiadomości

Q: how is working sleep mode?

zapytał dannyhorge na 2019-01-06 11:57:03

Novak You just need to wear it while you are sleeping and can check the data on your phone the next day.

2019-01-09 04:05:39 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)