Wszystkie wiadomości

Q: Hi can I change the lenses Medical -6.50D ?

zapytał fun to funny na 2019-06-20 08:37:10

syjnavy Itis sealed

2020-02-07 11:01:54 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (2)

Q: i have - 1 power, can i use it?

zapytał bharath.vchakra na 2019-07-07 12:36:20

syjnavy Yes.

2020-02-07 11:01:25 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (2)

Q: Is it suitable to use on any computer?

zapytał BG104817392 na 2020-01-25 07:21:32

syjnavy Notmuch good

2020-02-07 11:00:59 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (2)

syjnavy Pleasemake a complain to customer services for the fake product.

2019-10-26 12:13:26 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (3)