Wszystkie wiadomości

Q: What is USB for? thank you

zapytał jmart9601 na 2019-08-24 06:53:59

StrikeFreedom There is a separate pad that same as electric heating pad, it needs to plug it to a power bank

2020-10-27 07:46:52 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)