Wszystkie wiadomości

Q: this voltmeter only carries 12v

zapytał Rayoneee na 2018-03-20 12:36:30

Noddy Red: 2.5V - 30V Yellow: 2.6V - 30V Green: 2.6V - 30V Blue: 3.2V - 30V White: 3.0V - 30V

2018-03-26 01:55:53 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)