Wszystkie wiadomości

BG171914112 how to proceed to limit at 2 ampères ?

2020-10-09 03:01:46 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (3)

Q: hi need datasheet what is the max current?

zapytał igi0815 na 2018-07-20 08:53:43

puppy The max current is 1A.

2018-07-23 04:24:59 Pomocny (1)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)