Wszystkie wiadomości

Q: hi how many bits?

zapytał Jonathan na 2022-04-13 02:52:58

tornado66 DSHOT1200 = 32bit = bl_32 = blheli_32

2022-04-13 03:12:00 Pomocny (1)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: work with 3s lipo?

zapytał BG134203221 na 2021-11-15 11:44:56

tornado66 yes 3S Lipo works, but with 4S you get more power.

2021-11-15 12:05:02 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: Does it come with a controller

zapytał David Watson na 2021-11-08 04:05:51

tornado66 no, wothout controller

2021-11-08 07:07:24 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (2)