Wszystkie wiadomości

Q: Why dont you sell it with the equipment already in it?

zapytał OttoArends na 2022-04-27 11:17:12

SandyMan69 Itwould cost more

2022-05-02 08:01:35 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: can I connect with the projector?

zapytał Joseph na 2019-07-11 01:47:46

OttoArends Yes, you would connect it using an HDMI cable

2022-01-11 11:35:19 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (2)