Wszystkie wiadomości

Q: what the actual fuck.

zapytał Rickw57 na 2019-11-11 02:56:58

BG151154171 Is this for 16x16 stack?

2020-10-08 06:36:21 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (8)

Q: do these props come with prop screws?

zapytał Rickw57 na 2018-02-09 12:17:26

Omerr1982 No. It comes without any screws

2019-07-23 04:38:49 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (2)

Q: where can i find replacement arms?

zapytał Rickw57 na 2018-06-12 01:34:30

DerMax_HD no where. just get th real one.

2018-06-15 04:48:12 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Rickw57 you will most likely need extra screws to sort that out.

2018-06-12 06:03:24 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (3)

Q: Does it come with the TBS pro?

zapytał Rick Smith na 2018-05-28 09:06:14

Rickw57 for 6 bucks? ofcourse not.

2018-05-29 12:13:28 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (5)

Q: Is this a 20x20 board?

zapytał Rickw57 na 2018-05-14 09:54:59

PaulyB No dude, it states in the description that it's 36x50.

2018-08-07 05:15:15 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)
Rickw57 2018-01-11 05:33:13
3
Zalecenia
Komentarze (0)

Najlepsi recenzenci, których możesz lubić: