Wszystkie wiadomości

Q: i want some extra battery, have you got?

zapytał Saul_lopez_garc na 2019-12-07 04:36:11

Obnubilate Yes,the spare battery product id: 1410852

2019-12-08 09:13:13 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: is battery included?

zapytał Saul_lopez_garc na 2019-12-02 05:27:10

Whaleyt Yes,the battery for the car is included in the package

2019-12-02 08:19:59 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)