Wszystkie wiadomości

Q: Do you have english version?

zapytał BG563744816 na 2021-04-24 11:21:15

KosmetatosPaul yes it has English version. i have change it to greek version as i am Greek

2021-04-25 12:03:15 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (5)

Q: what is the speed of the processor?

zapytał GEETA na 2018-01-03 01:05:08

KosmetatosPaul RK3328Quad-Core 64bit Cortex-A53

2021-02-22 07:34:56 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: fiz a compra e diz que está em atraso, quando vai ser enviado?

zapytał andrebazan na 2017-11-24 03:22:04

KosmetatosPaul Ithas a delay due to COVID situation

2021-02-22 07:33:54 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)

Q: is it supprts Amazon prime Video?

zapytał dvsjgupta na 2018-06-24 02:57:09

KosmetatosPaul Idon t know exactly but as it is a common Android it would not have anty problem with it

2021-02-22 07:32:40 Pomocny (0)
Zatwierdź
odpowiedzi (1)