1. Dom
  2. Centrum pomocy
  3. Wsparcie

10. Prawa własności intelektualnej

10.1 Banggood.com jest jedynym właścicielem lub zgodnym z prawem licencjobiorcą wszystkich praw i interesów na Stronie oraz Treści witryny. Witryna i zawartość witryny zawierają tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej chronione na mocy światowych praw autorskich i innych przepisów. Wszystkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej w Witrynie i Zawartości witryny pozostają własnością firmy Banggood.com, naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców Treści witryny, w zależności od sytuacji. Wszelkie prawa, które nie zostały naruszone w ramach Warunków lub przez Banggood.com, są niniejszym zastrzeżone.

10.2 "BANGGOOD.COM" oraz powiązane ikony i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi lub znakami usługowymi Banggood.com,

10.3 Banggood.com może mieć niezależne strony trzecie zaangażowane w świadczenie Usług (np. Dostawcy usług uwierzytelniania i weryfikacji). Nie wolno używać znaków towarowych, znaków usługowych ani logo takich niezależnych stron trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody tych stron.

Dziękujemy za przesłanie opinii na temat tego artykułu!

Usługi osobiste i spersonalizowane rekomendacje

Wykorzystamy Twoje podstawowe informacje, informacje o zachowaniu, informacje handlowe i informacje o dostępie, abyś mógł korzystać z naszych spersonalizowanych usług i rekomendacji, a także z bezpiecznych zakupów.

Zapisz się do newslettera i popchnij zarządzanie usługami

Zaznacz to pole, aby nie otrzymywać wszystkich promocyjnych wiadomości e-mail i powiadomień push od Banggood. Nadal będziemy wysyłać Ci wiadomości związane z Twoimi zamówieniami, informacje o produktach lub usługach zakupionych od nas.