1. Dom
  2. Centrum pomocy
  3. Wsparcie

9. Siła wyższa

9.1 W żadnym wypadku Banggood.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie lub zakłócenia w treści lub usługach świadczonych za pośrednictwem Witryny, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań natury, sił lub przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym w stopniu nieograniczonym, awarii Internetu, komputerów, telekomunikacji lub innych awarii sprzętu, awarii zasilania elektrycznego, strajków, sporów pracowniczych, rozruchów, rozruchów, niepokojów społecznych, braków siły roboczej lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, eksplozji, działań Bożych, wojny, działań rządowych, zamówień krajowe lub zagraniczne sądy lub trybunały lub niewykonanie zobowiązań przez osoby trzecie.

Dziękujemy za przesłanie opinii na temat tego artykułu!

Usługi osobiste i spersonalizowane rekomendacje

Wykorzystamy Twoje podstawowe informacje, informacje o zachowaniu, informacje handlowe i informacje o dostępie, abyś mógł korzystać z naszych spersonalizowanych usług i rekomendacji, a także z bezpiecznych zakupów.

Zapisz się do newslettera i popchnij zarządzanie usługami

Zaznacz to pole, aby nie otrzymywać wszystkich promocyjnych wiadomości e-mail i powiadomień push od Banggood. Nadal będziemy wysyłać Ci wiadomości związane z Twoimi zamówieniami, informacje o produktach lub usługach zakupionych od nas.